இவைதான் புளுபெர்ரியின் அழகு நன்மைகள்

Nov 17, 2022

Mona Pachake

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது

இயற்கையாகவே கொலாஜனை அதிகரிக்கிறது

காயம் குணப்படுத்துவதை ஆதரிக்கிறது

ஆரோக்கியமான குடலை ஆதரிக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது