இவைதான் முட்டையின் அழகு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

முடி வளர்ச்சிக்கு நல்லது

சேதமடைந்த முடியை சரிசெய்கிறது

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

உங்கள் முடியை மென்மையாக்குகிறது

முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகளை நீக்குகிறது

பொடுகை போக்குகிறது