இவைதான் மாம்பழத்தின் அழகு நன்மைகள்

Oct 20, 2022

Mona Pachake

முகப்பருவை தடுக்கிறது

ஆரோக்கியமான சருமத்தை ஊக்குவிக்கிறது

வீக்கம் குறைக்கிறது

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது