கடுகு எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள் இவை

Nov 12, 2022

Mona Pachake

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது.

தோல் தொனியை மேம்படுத்துகிறது.

தோல் தடிப்புகள் மற்றும் முகப்பரு சிகிச்சை.

கடுகு எண்ணெயின் அழகு நன்மைகள் இவை

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது