முடி எண்ணெய்யை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் இவை

Author - Mona Pachake

முடி உடைவதைத் தடுக்கிறது

முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது

உச்சந்தலையில் ஊட்டமளிக்கிறது.

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

பொடுகு மற்றும் அரிப்பு உச்சந்தலையை குறைக்கிறது.

உங்கள் வண்ண சிகிச்சை செய்யப்பட்ட முடியை பராமரிக்கிறது.

ஹைக்ரல் சோர்வைக் குறைக்கிறது