பொடுகு பிரச்சனையை குறைக்கும் வீட்டு வைத்தியம் இவை

Nov 25, 2022

Mona Pachake

தேயிலை எண்ணெய்.

தேங்காய் எண்ணெய்.

கற்றாழை.

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்.

ஆஸ்பிரின்.

ஒமேகா-3.

புரோபயாடிக்குகள்.