லிப் பாம் வாங்கும் போது இதை மனதில் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் தோல் மற்றும் முடிக்கு அதன் வகைக்கு ஏற்ப சில பொருட்கள் தேவைப்படுவது போல், உங்கள் உதடுகளுக்கும் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனிப்பு தேவை

அது இரசாயனமற்றதாக இருக்க வேண்டும்

நல்ல வாசனை இருக்க வேண்டும்

 மிதமான பொருட்கள் இருக்க வேண்டும்

அது உங்கள் உதடுகளை ஹைட்ரேட் செய்ய வேண்டும்

நிறம் மற்றும் பிரகாசம் கொடுக்க வேண்டும்