40 களில் சிறந்த தோல் ஆரோக்கியத்திற்கான குறிப்புகள்

உங்கள் தோல் வகைக்கு சரியான க்ளென்சரைப் பயன்படுத்தவும்.

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் கொண்ட புதிய பகல்நேர சீரம் பயன்படுத்தவும்.

ரெட்டினோல் பயன்படுத்தவும்.

பகலில் தேவைப்படும் போது அடிக்கடி ஈரப்படுத்தவும்.

எப்போதும் சன்ஸ்கிரீன் அணிவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்

ஒரு தனி நைட் கிரீம் தேர்வு செய்யவும்.

அல்லது அதற்கு பதிலாக ஒரு முக எண்ணெயை முயற்சிக்கவும்.