சன்ஸ்கிரீன் வாங்குவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

உங்கள் சன்ஸ்கிரீனின் பொருட்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் தோல் வகைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

உங்கள் சன்ஸ்கிரீன் மூலப்பொருளாக மதுவைத் தவிர்க்கவும்

சன்ஸ்கிரீன் நீர் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும்

ஒரு நல்ல பிராண்டை தேர்ந்தெடுங்கள்

காலாவதி தேதியை சரிபார்க்கவும்