ஆண்கள் நன்றாக உடை அணிய டிப்ஸ்

பொருந்தக்கூடிய உடையை அணியுங்கள். பொருந்தக்கூடிய உடையை அணியுங்கள்.

ஒரு சிறந்த கடிகாரத்தைப் பெறுங்கள்.

உங்கள் நிறத்தைப் பற்றி பயப்பட வேண்டாம்

ஜீன்ஸ் அடிக்கடி அணியுங்கள்.

உங்கள் தோற்றத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள்.

தரமான உள்ளாடைகள் உங்களை நன்றாக உணரவைக்கும்.

காலணிகள் மிகவும் முக்கியம்