கோடையில் உதிர்ந்த முடியை தவிர்க்க டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

ஷவரில் குளிர்ந்த நீரை பயன்படுத்தவும்

ஆல்கஹால் கொண்ட தயாரிப்புகளைத் தவிர்க்கவும்

அடிக்கடி கண்டிஷனர் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலைமுடிக்கு சரியான தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

வெப்பத்திலிருந்து முடியைப் பாதுகாக்கவும்

மைக்ரோஃபைபர் டவலைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலையணையை அடிக்கடி சுத்தம் செய்யுங்கள்

மேலும் அறிய