குளிர்கால தோல் பராமரிப்பு வழக்கம்

லிப் பாம் பயன்படுத்தவும்.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் சருமம் டிரை ஆகக்கூடாது

உடல் வெப்ப நிலையை குறைக்கவும்

குளிக்கும் நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

உங்கள் டோனரை உங்களுடன் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.