கோடையில் உச்சந்தலையின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த டிப்ஸ்

Author - Mona Pachake

சரியான ஷாம்பூவை தவறாமல் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலைமுடியை நீரேற்றமாக வைத்திருங்கள்

உங்கள் தலைமுடியைப் பாதுகாக்கவும்

வெப்ப ஸ்டைலிங் தவிர்க்கவும்

வெளியே செல்லும் போது உங்கள் தலைமுடியை மூடி வைக்கவும்

உங்கள் உச்சந்தலையில் மசாஜ் செய்யவும்

சரியான முடி பராமரிப்பு பொருட்களை பயன்படுத்தவும்

மேலும் அறிய