உங்கள் தலைமுடியை நேராக வைத்திருப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

குளிர்ந்த காற்றுடன் உலர்த்தவும்.

உங்கள் தலைமுடியைக் கட்ட வேண்டாம்.

பிளாஸ்டிக் உருளைகளுடன் உருட்டவும்.

முடியை நேராக்க தயாரிப்புகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் தலைமுடியை ஈரமாக வைத்து தூங்குங்கள்.

ஹேர் மாஸ்க்கை முயற்சிக்கவும்

எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.