சுருள் முடியை பராமரிக்க டிப்ஸ்

Feb 28, 2023

Mona Pachake

எப்போதும் உங்கள் தலைமுடியை கீழிருந்து மேல்நோக்கி சீவவும்.

ரசாயனம் இல்லாத பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள்

எந்த ஹேர் ஸ்டைலிங்கும் முன் உங்கள் தலைமுடியை டீடேங்கில் செய்யவும்

தூங்கச் செல்லும் போது உங்கள் தலைமுடியை சரியாகக் கட்டுங்கள்

வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது சுருட்டை முடியைக் கழுவவும்

உங்கள் முடி வகைக்கு சரியான ஷாம்பூவைப் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலைமுடியை மென்மையாக வைத்திருக்க சரியான கண்டிஷனரைப் பயன்படுத்தவும்