நீண்ட மற்றும் ஆரோக்கியமான முடியை பராமரிக்க குறிப்புகள்

Jan 24, 2023

Mona Pachake

சரியான சீப்பை பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலைமுடிக்கு சரியாக எண்ணெய் கொடுங்கள்

உங்கள் முடியை இழுக்காத ஹேர் பேண்டுகளைப் பயன்படுத்தவும்

சரியான துண்டு பயன்படுத்தவும்

கெமிக்கல் இல்லாத ஷாம்பு பயன்படுத்தவும்

ஈரமாக இருக்கும் போது உங்கள் தலைமுடிக்கு எண்ணெய் விடாதீர்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்