உங்கள் நீண்ட முடியை பராமரிக்க குறிப்புகள்

உச்சந்தலையில் கவனம் செலுத்துங்கள்

உங்கள் தலைமுடிக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு முறை எண்ணெய் தடவவும்

ஷாம்பூவை குறைக்கவும்

உங்கள் தலைமுடியை மெதுவாக உலர வைக்கவும்

பரந்த பல் கொண்ட சீப்பைப் பயன்படுத்தவும்

வெப்ப ஸ்டைலிங் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்

உங்கள் சிகை அலங்காரத்தை மாற்றவும்