வெப்பத் தடிப்புகளைத் தடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

குளிர்ச்சியான சூழலில் இருங்கள்

தளர்வான ஆடைகளை அணியுங்கள்.

சருமத்தை உலர வைக்கவும்.

நல்ல தோல் பராமரிப்பு மிகவும் முக்கியமானது

தினமும் தவறாமல் குளிக்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

அதிகப்படியான ஆடைகளை அணிய வேண்டாம்