உங்கள் தலைமுடியை வெப்பம் மற்றும் கோடையில் இருந்து பாதுகாக்க டிப்ஸ்

தொப்பிகள் மற்றும் தாவணியைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் தலைமுடியை அடிக்கடி சுத்தம் செய்யுங்கள்

உங்கள் முடியை ஒழுங்கமைக்கவும்.

உங்கள் கண்டிஷனரை பயன்படுத்தவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

உங்கள் தலைமுடியைக் கட்டுங்கள்.

 உங்கள் தலைமுடியில் அதிக வெப்பத்தைத் தவிர்க்கவும்