சூரிய ஒளியில் இருந்து முடியை காப்பாற்றுங்கள் !!

உங்கள் தலைமுடியை தவறாமல் வெட்டி, சுருக்கமாக வைத்திருங்கள்

வெளியே செல்லும் போது தொப்பி அணியுங்கள்

உங்கள் முடியின் நிறத்தை பராமரிக்கவும்

ஷாம்பு செய்யும் போது கண்டிஷனர் பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலைமுடிக்கு ஏற்ற ஷாம்பூவைப் பயன்படுத்துங்கள்

உங்கள் தலைமுடியை அதிகமாக சீப்புவதை தவிர்க்கவும்