நீந்தும்போது உங்கள் தலைமுடியைப் பாதுகாப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

நீச்சல் தொப்பி அணியுங்கள்

நீந்துவதற்கு முன் உங்கள் தலைமுடியை பின்னுங்கள்

சுத்தமான தண்ணீரில் முடியை அலசவும்

கண்டிஷனர் மூலம் உங்கள் தலைமுடியைக் கழுவவும்

நல்ல ஷாம்பு பயன்படுத்தவும்

உங்கள் தலைமுடியை சரியாக ஈரப்பதமாக்குங்கள்