செல்லுலைட்டைக் குறைப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

நீரேற்றமாக இருங்கள்.

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்.

கிரீம்கள் அல்லது லோஷன்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

கொலாஜன் பெப்டைட்களை எடுத்துக்கொள்வது.

உங்கள் உடலை மசாஜ் செய்யவும்

ஏரோபிக் பயிற்சிகள்