தோல் துளைகளை குறைக்க குறிப்புகள்

நீர் அல்லது ஜெல் சார்ந்த பொருட்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.

எண்ணெய் மற்றும் ஆல்கஹால் சார்ந்த பொருட்களை தவிர்க்கவும்.

ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குங்கள்.

ரெட்டினாய்டுகளைப் பயன்படுத்தவும்.

உங்கள் தோலை சுத்தம் செய்யுங்கள்.

சரியான தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தை பின்பற்றவும்

எண்ணெய்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.