தலைமுடியில் இந்தப் பிரச்னையா? சிம்பிள் தீர்வு

உங்கள் தலைமுடியின் முனைகள் உலர்ந்து, உடையக்கூடியதாகவும், உடைந்ததாகவும் இருக்கும்போது பிளவு முனைகள் ஏற்படும்.

முட்டை கரு

பீர்

கெமோமில்

கருப்பு பருப்பு

பப்பாளி

கற்றாழை