குளிர்காலத்தில் சுருள் முடியை பராமரிப்பதற்கான குறிப்புகள்

கண்டிஷனர் பயன்படுத்தவும்

உலர்ந்த கூந்தலில் சீப்பைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்

உங்கள் தலைமுடியில் வெப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டாம்

உங்கள் தலைமுடியை எப்போதும் கட்டுங்கள்

மென்மையான தலையணை பயன்படுத்தவும்

ஒரு வசதியான சிகை அலங்காரம் 

உங்கள் தலைமுடியில் சாடின் துணியை மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள்