மாசுபாட்டின் போது தோல் மற்றும் முடியை கவனித்துக்கொள்ள  உதவிக்குறிப்புகள்

சரியான தோல் மற்றும் முடி பராமரிப்பு வழக்கத்தை பின்பற்றவும்

வீடு திரும்பிய பின் முகத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

இரவு தோல் பராமரிப்பு வழக்கத்தை பின்பற்றவும்

ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு சுய பராமரிப்பு வழக்கத்தைக் கொண்டிருங்கள்

உங்கள் தலைமுடியில் அதிக இரசாயனங்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம்

ஒரு நல்ல முடி சீரம் மறக்க வேண்டாம்.

இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களுக்கு ஒருமுறை முடியை கழுவவும்.