Off-white Banner

நகங்கள் மற்றும் கைகளை கவனித்துக்கொள்ள உதவிக்குறிப்புகள்

Off-white Banner

உங்கள் கைகளை மிகவும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

Off-white Banner

உங்கள் நகங்களில் மென்மையாக இருங்கள்.

Off-white Banner

உங்கள் நகங்களை தவறாமல் வெட்டுங்கள்.

Off-white Banner

நீளத்தை விட நக ஆரோக்கியத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.

Off-white Banner

உங்கள்  வெட்டும்  கருவிகளையும் சுத்தமாக வைத்திருங்கள்.

Off-white Banner

உங்கள் வெட்டுக்காயங்களை தனியாக விடுங்கள்.

Off-white Banner

உங்கள் நகங்களை அடிப்படை கோட் மூலம் பாதுகாக்கவும்