தக்காளி - உங்கள் சருமத்திற்கு நல்லதா?

Nov 22, 2022

Mona Pachake

அதிகப்படியான எண்ணெயைக் குறைக்கிறது.

இறந்த சருமத்தை நீக்குகிறது.

முகப்பருவை தடுக்கிறது.

சருமத்தை பிரகாசமாக்குகிறது.

தோல் எரிச்சலை நீக்குகிறது.

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

துளைகளை இறுக்குங்கள்.