பயணத்தின் போது தோல் பராமரிப்பு குறிப்புகள்

முக துடைப்பான்கள் அல்லது டவலெட்டுகளை எடுத்துச் செல்லுங்கள்.

ஒரு ஃபேஷியல் மிஸ்ட் ஸ்ப்ரே எடுத்துச் செல்லுங்கள்.

உங்களுக்கு பிடித்த முக சுத்தப்படுத்தியை எடுத்துச் செல்லுங்கள்

மாய்ஸ்சரைசர் மிகவும் முக்கியமானது

சன்ஸ்கிரீன் பயன்படுத்தவும்

முகமூடிகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.

உங்கள் முகத்தை அடிக்கடி தொடுவதை தவிர்க்கவும்.

பயணத்தின் போது ஒப்பனை பயன்படுத்த வேண்டாம்