Yellow Round Banner

சருமத்திற்கு மஞ்சள் போடுங்க !!

Yellow Round Banner

பளபளப்பான சருமத்தைப் பெற உதவும்

Yellow Round Banner

தோல் குணப்படுத்துதலை அதிகரிக்கிறது.

Yellow Round Banner

சொரியாசிஸ் சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது.

Yellow Round Banner

முகப்பரு தழும்புகளுக்கு உதவுகிறது.

Yellow Round Banner

சிரங்கு நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்கிறது.

Yellow Round Banner

மற்ற தோல் நிலைகளுக்கு உதவுகிறது.