மஞ்சள் மற்றும் அதன் தோல் பராமரிப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

கரும்புள்ளிகளை பிரகாசமாக்க உதவுகிறது

தோல் காயங்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது

சில தோல் நிலைகளுக்கு உதவுகிறது

கறைகளை குறைக்க உதவுகிறது

தோல் வடுக்கள் மறைய உதவுகிறது

உங்கள் சருமத்திற்கு இயற்கையான பொலிவை சேர்க்கிறது

டார்க் சர்க்கிள்களை குறைக்கிறது

மேலும் அறிய