கொலாஜனின் அறியப்படாத அழகு நன்மைகள்

Apr 07, 2023

Mona Pachake

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது

தழும்புகளை குறைக்கிறது

செல்லுலைட்டை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்தை திறம்பட சுத்தப்படுத்துகிறது

முகப்பருவை தடுக்கிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது