பளபளப்பான சருமத்திற்கு இந்த மூலிகைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்

கெமோமில்

புதினா

அலோவேரா

லாவெண்டர்

தைம்

ரோஸ்மேரி