முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க சைவ உணவுகள்

Author - Mona Pachake

பெர்ரி

கொட்டைகள்

சாக்லேட்

கேரட்

விதைகள்

வெண்ணெய் பழம்

உலர் பழங்கள்