முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்க சைவ உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கீரை

கேரட்

அக்ரூட் பருப்புகள்

பாதாம்

சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு

பூசணி விதைகள்

அவகேடோ