உங்கள் சருமத்தை நீரேற்றமாக வைத்திருக்க முக்கிய குறிப்புகள்

உங்கள் சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குங்கள்

நீர்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உண்ணுங்கள்.

சீரம் பயன்படுத்தவும்

சர்க்கரை பானங்களை தவிர்க்கவும்

ஒப்பனை குறைவாக பயன்படுத்தவும்

பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்கவும்