சருமத்தில் போர்ஸ்களுக்கு என்ன காரணம்?  

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

May 03, 2023

Mona Pachake

போர்ஸ்கள் தோலில் உள்ள சிறிய திறப்புகளாகும், அவை மயிர்க்கால்கள், வியர்வை மற்றும் சீபம் (எண்ணெய்) ஆகியவை தோலின் மேற்பரப்பை அடைய அனுமதிக்கின்றன.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

 உங்கள் போர்ஸ்கள் இயல்பை விட பெரிதாக இருப்பதாக நீங்கள் உணர்ந்தால், அது உங்களுக்கு அதிக முகப்பரு ஏற்படுவதோ அல்லது அதிக எண்ணெய் உற்பத்தி செய்வதோ காரணமாக இருக்கலாம். 

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

இது ரோசாசியா (சிவப்பு நிற திட்டுகள் மற்றும் முகத்தில் தெரியும் இரத்த நாளங்கள்) காரணமாகவும் இருக்கலாம். அப்போதுதான் உங்கள் தோல் மிகவும் உணர்திறன் அடையும். இயற்கையாகவே, துளைகள் பெரிதாகத் தொடங்கும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

முதுமை எப்போதும் உங்கள் போர்ஸ்களை பெரிதாக்கும். அதிகப்படியான சூரிய வெளிப்பாடு வயதானதை மோசமாக்கும், இது மேலும் போர்ஸ் விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

சில நேரங்களில் விரிவாக்கப்பட்ட போர்ஸ் உண்மையில் வடுக்கள். அவை போர்ஸ்களைப் போல தோற்றமளிக்கின்றன, ஆனால் அவை உண்மையில் வடுக்கள், எனவே சிகிச்சை வேறுபட்டது.

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மற்ற சில காரணங்களில் ஒன்று சருமத்தில் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகள் ஆகும்    

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் பார்க்கவும்:

ஆலியா பட் மெட் காலாவில் 'மேட் இன் இந்தியா' படைப்பில் தனது பிரமாண்டமாக அறிமுகமானார்

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மேலும் படிக்க