தோல் நிறமிக்கான காரணங்கள்

கீமோதெரபி மருந்துகள் உட்பட சில மருந்துகள்.

கர்ப்ப ஹார்மோன்கள்.

அடிசன் நோய் போன்ற நாளமில்லா நோய்கள்.

மெலஸ்மா

இன்சுலின் எதிர்ப்பு.

தோல் எரிச்சல்