முழு தானியங்கள் முடி வளர்ச்சிக்கு நல்லது

Author - Mona Pachake

உங்கள் முடி ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிப்பதில் உங்கள் உணவுமுறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது

சிறந்த முடி ஆரோக்கியத்திற்காக உங்கள் உணவில் சேர்க்கக்கூடிய 5 முழு தானியங்கள் இங்கே உள்ளன

குயினோவா

முழு கோதுமை

ஓட்ஸ்

பார்லி

பழுப்பு அரிசி

மேலும் அறிய