முட்டை ஏன் உங்கள் சருமத்திற்கு நல்லது?

முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கிறது

சேதமடைந்த முடியை சரிசெய்கிறது

வறண்ட சருமத்தை குணப்படுத்துகிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகளை நீக்குகிறது

பொடுகை போக்குகிறது