ஃபேஸ் வாஷ் பயன்படுத்துவது ஏன் முக்கியம்?

Jul 01, 2023

Mona Pachake

முகத்தை சுத்தம் செய்கிறது.

சருமத்தை ஈரப்பதமாக்குகிறது.

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

முகப்பரு பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

இரத்த ஓட்டத்தைத் தூண்டுகிறது.

மற்ற தயாரிப்பு சருமத்தில் சரியாக ஊடுருவ உதவுகிறது

பல தோல் பிரச்சினைகளை சமாளிக்கிறது.