சன்ஸ்கிரீன் ஏன் முக்கியமானது?

Dec 28, 2022

Mona Pachake

தீங்கு விளைவிக்கும் சூரிய ஒளியில் இருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது

சுருக்கங்களை குறைக்கிறது

தோல் பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை குறைக்கிறது

தோல் பதனிடுவதைத் தடுக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

தோல் புற்றுநோயின் அபாயத்தை குறைக்கிறது