வைட்டமின் சி சீரம் ஏன் முக்கியம்?

பெரும்பாலான தோல் வகைகளுக்கு பாதுகாப்பானது

நீரேற்றம்

பிரகாசமாக்கும்

ஹைப்பர் பிக்மென்டேஷனை குறைக்கிறது

கண்களுக்குக் கீழே உள்ள வட்டங்களின் தோற்றத்தைக் குறைக்கிறது

கொலாஜன் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது