முடி வளர்ச்சிக்கு ஜிங்க் நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கீரை.

பூசணி விதைகள்.

பருப்பு.

தயிர்.

கொட்டைகள்.

முட்டைகள்.

டார்க் சாக்லேட்.