எடை இழப்பு உணவுக்கு ஏற்ற மாவுகள்

Author - Mona Pachake

பாதாம் மாவு

தேங்காய் மாவு

கொண்டைக்கடலை

குயினோவா

ஓட்ஸ்

ராகி

அரிசி மாவு