ஏலக்காயின் 7 அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Dec 12, 2022

Mona Pachake

அமிலத்தன்மையை குறைக்கிறது

நீரிழிவு நோயின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

வாய் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

அல்சரின் அறிகுறிகளைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கிறது