தேநீர் உங்களுக்கு நல்லதா?

Nov 22, 2022

Mona Pachake

விழிப்புணர்வையும் கவனத்தையும் அதிகரிக்கிறது.

தூக்கம் மற்றும் ஓய்வை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் உடலை ஹைட்ரேட் செய்கிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது

கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது

நீரிழிவு அபாயத்தை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது