காளான்களை சாப்பிட வேண்டிய காரணங்கள் இதோ!

Dec 09, 2022

Mona Pachake

காளான்கள் உங்களை இளமையாக வைத்திருக்க உதவும்.

உங்கள் மூளையை பாதுகாக்கிறது

உங்கள் மனநிலையை உயர்த்துகிறது.

உங்கள் நினைவாற்றலை அதிகரிக்கிறது.

உங்கள் இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவுகிறது.

உங்கள் எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது

உங்களுக்கு ஆற்றலை கொடுக்க உதவுகிறது.