இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த கோதுமைக்கான மாற்றுகள்

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்.

பக்வீட்.

குயினோவா.

பழுப்பு அரிசி.

பாதாம் மாவு.

தேங்காய் மாவு.

ஜோவர்

மேலும் அறிய