காயீன் பெப்பெரின் அற்புதமான நன்மைகள்

Jan 11, 2023

Mona Pachake

மைக்ரேன் வலிக்கு குறைக்கிறது

வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவுகிறது

வலியைக் குறைக்க உதவுகிறது

இதயத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது